Gesintos kalkės

Gesintos kalkės

CL 80-S

• Smulkiagrūdis.
• Statybiniams skiediniams gaminti.
• Medeliams balinti
• Naudojamas rankiniu būdu.
• Išorės ir vidaus darbams.
• Drėgnoms patalpoms.
• Atsparus vandeniui ir šalčiui.


Kalkės - ore kietėjanti rišamoji medžiaga, naudojama skiedinių (mūro, tinko pasluoksnio, tinko) paruošimui ir kitų statybos gaminių gamybai. Užmaišius statybines kalkes vandeniu susidaro tešla, kuri pagerina skiedinių naudojimo savybes (takumo ir įsmigimo vertes) bei vandens sulaikymą.
Hidratines (gesintas kalkes rekomenduojama saugoti originalioje pakuotėje sausoje ir apsaugotoje nuo drėgmės vietoje ant medinių padėklų.

Tinkavimo, mūrijimo skiediniui ruošti rekomenduojama dėti apie 10 -15 % kalkių tešlos.
Kalkės yra stiprus šarmas. Darbo metu reikia saugotis, kad jos nepatektų ant odos, į akis. Odos apsaugai reikia naudoti pirštines ir tam pritaikytus drabužius, o akių ir kvėpavimo takų apsaugai prigludusius apsauginius akinius, respiratorius.

Standartas   LST EN 459-1 CL 80-S
Gniuždomasis stipris   -
Vandens kiekis   -
Sauso skiedinio išeiga   -
Brendimo laikas   

~10min

Panaudojimo laikas   ~ 60-120 min.
Sluoksnio storis    -
Betono stiprumas po 48-72val.   35 MPa
Džiūvimo trukmė   24 valandos
Eksploatacijos pradžia   24 valandos
Tipas   -
Degumo klasė   A1fl 
Frakcija   0-0.63mm
Atsparumas šalčiui   -
Eksploatacijos temperatūra   -15ºC +40ºC
Darbo ir pagrindo temperatūra    +5ºC-+25ºC
Vandenyje tirpaus chromo (VI) koncentracija   -
Spalva   Balta
Pakuotė   15kg, 2kg
Sandėliavimo laikas   12 mėn