BRICK MASONRY & FACADE SEALER Hidrofobizators minerālu virsmām

BRICK MASONRY & FACADE SEALER Hidrofobizators minerālu virsmām

Hidrofobizators minerālu virsmām

Hidrofobizatora īpašības

 • Veido hidrofobu pārklājumu, kas efektīvi bloķē mitruma iekļūšanu porās un kapilāros, īpaši pie pamatiem
 • Dziļi iesūcas virsmā (līdz 15 mm)
 • Paildzina minerālu virsmu kalpošanas laiku
 • Palielina materiālu izturību pret negatīvo apkārtējās vides iedarbību (nokrišņiem, vēju, ķīmisko un bioloģisko koroziju)
 • Palielina salizturības koeficientu
 • Palielina izturību pret koroziju
 • Aizsargā pret tumšu traipu veidošanos uz ķieģeļu, betona, koka un akmens virsmām
 • Stiprina betona un cementa maisījumu ūdensizturības īpašības
 • Nepieļauj sāls traipu veidošanos
 • Ievērojami palielina minerālu virsmu salizturību
 • Veido „elpojošu” pārklājumu
 • Viegli lietot, nerada paliekas un traipus
 • Nemaina apstrādātās virsmas izskatu

 


Hidrofobizators, kas atgrūž ūdeni, ir paredzēts vertikālu minerālu virsmu aizsardzībai no mitruma (piem., ķieģeļu sienām, keramikai, silikātam, šūnu betona, ģipša, klinkera ķieģeļu vai betona blokiem). Mazina ūdens uzsūkšanos, nepieļauj sāls traipu un citu netīrumu veidošanos. Aizsargā pamatu no atmosfēras korozijas un bojājumiem. Sastāvā ir funkcionālas piedevas, kas nepieļauj pelējuma un sēnīšu rašanos. Virsma, kas atgrūž ūdeni, saglabā tvaika caurlaidību. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Apstrādājamās virsmas rūpīgi notīrīt no putekļiem un netīrumiem, likvidēt defektus un plaisas. Ar tīrītāju nomazgāt tauku un eļļas traipus. Noņemt atslāņojušos apmetumu, ja nepieciešams, apmest no jauna. Pirms lietošanas pārbaudīt hidrofobizatora iedarbību uz neliela laukuma neredzamā vietā. Hidrofobizatoru rūpīgi samaisīt, uzklāt ar suku, rullīti, smidzinātāju, kamēr tas ir beidzis absorbēties (līdz spīdumam). Darbs jāveic temperatūrā, kas nav zemāka kā + 5 °C. Katra nākamā kārta ir jāklāj, kamēr iepriekšējā vēl nav iesūkusies, ar metodi „slapjš uz slapja’. Nedrīkst klāt nākamo kārtu, ja iepriekšējā jau ir nožuvusi. Nepieļaut hidrofobizatora pārpalikumus uz virsmas, notīrīt tos ar auduma gabalu. Nepieļaut saskari ar stiklu un citām virsmām, ko nedrīkst impregnēt. Hidrofobizatoru no instrumentiem var nomazgāt ar ūdeni. Hidrofobās iedarbības veidošanās laiks ir atkarīgs no apstākļiem un virsmas un ir no 20 minūtēm līdz 24 stundām (par efekta rašanos liecina ūdens atgrūšanas īpašības: ūdens notek, neradot paliekas). Līdz procesa beigām sargāt virsmu no lietus. Lietus laikā hidrofobizēšana ir stingri aizliegta. Hidrofobizators iesūcas virsmā 2–15 mm dziļumā atkarībā no virsmas struktūras un porainuma. Kad hidrofobizators ir izžuvis, polimēri nosprosto lielos kapilārus un veido polimēru plēvīti. Mazo poru bloķēšana nav nepieciešama, jo ūdens virsmas spraigums nepieļauj tā iekļūšanu porās. Tādējādi virsma „elpo”. Izveidojusies plēvīte nepieļauj sūnu un ķērpju augšanu uz virsmas, tāpēc neveidojas pelējums. Turklāt hidrofobizatoram ir antiseptiskas īpašības, kas neļauj attīstīties baktērijām un sēnītēm. 

 

Patēriņš: 1l /3–6 m2 virsmas.

Glabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Glabāt slēgtā iepakojumā sausā vietā, sargāt no sala, tiešiem saules stariem. Glabāšanas/transportēšanas temperatūra +5 līdz +30 ºC.

Glabāšanas, derīguma termiņš: 24 mēn.

Iepakojumi: 1 l, 5 l

Glabāšanas nosacījumi, darba drošība: UZGLABĀT SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. Ja iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet acis lielā ūdens daudzumā un vērsieties pie ārsta. Ja noticis nelaimes gadījums vai slikti jūtaties, nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet šo etiķeti. Lietojiet piemērotu aizsargtērpu, cimdus, acu un sejas aizsarglīdzekļus. Darba laikā sargājiet augus un neļaujiet tuvumā uzturēties dzīvniekiem.

Plašāka informācija par produktu un drošības datu lapas www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie STIMELIT pārstāvjiem: Info@stimelit.lt vai INFOLĪNIJA +370 691 69309.

 

Drošības prasību apzīmējumi

P101 Ja ir nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi produkta tvertni vai tās etiķeti. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus.P305+P351+P338 JA IEKĻUVIS ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet, lūdziet mediķu palīdzību.EUH208 Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur: 2-metil-2H-izotiazol-3-onu; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. 

Sastāvs: polisiloksāni.